Hem

Följ Hörjagården

på facebook:

Välkomna till Hörjagårdens

hemsida

Här hittar ni information om Hörja bygdegård, hur man bokar och vilka evenemang vi har på gång.

Besök också gärna vår facebooksida.

Aktuellt

Vårens program 2019

Torsdagen den 7 mars kl. 19:00 kommer Hörja att stå som värd för Byafejden

Söndagen den 7 april 13-16 blir det Påskmarknad

Mer info blir

Hitta hit

GPS: 56,2051N 13,5904E

Styrelse

Kjell-Arne Svensson ordf.

ordf@horjagarden.se

 

Inger Johansson v.ordf.

 

Eva Hansson sekreterare

 

Annika Hörgerud kassör

 

Bodil Johansson

 

Bertil Aronsson

 

Per-Olof Nilsson

 

Anders Torkelsson suppl.

 

Kenneth Eliasson suppl.

 

Rolf Nordén suppl.

 

Lena Nordström

Byastuan

Vårt senaste tillskott till vår verksamhet är ju ”Byastuan”, som på något sätt sluter den historiska cirkeln, då detta hus fram till slutet av 40-talet användes som uthus åt folkskolan och som stall och vagnsskjul åt kyrkan.

Under senare hälften av 1900-talet tillverkades motordrivna slipstenar här och att kyrkan sedan använt huset som vaktmästarlokal fram tills vår förening lyckades förvärvade byggnaden i juli 2003.

Numera används byggnaden av en sektion inom föreningen, som förtjänstfullt tagit upp tråden med att bevara och föra vidare ”Hörja sockens bygdeforskares” arbete i olika former, såväl nya som gamla.

Lokalen hyrs även utt vid behov av lite mindre sammankomster.

 

Styrelsen i Föreningen Hörjagården upa

 

Skicka ett meddelande till Hörjagårdsföreningens styrelse här.

Bygdegården

Våran stolthet i byn är Bygdegården i Hörja, placerad i en naturskön miljö vid Hörjaån och med kyrkan på höjden i bakgrunden.

Byggnaden, före detta folkskolebyggnaden i byn, skänktes av Hörja kommun till vår förening, som bildades den 12 dec 1949. Nuvarande samlingslokal stod färdig och invigdes vid en fest den 19 dec 1951.

Vi vill här tacka de framsynta politikerna i Hörja gamla sockenkommunen, som istället för att riva den gamla skolan skänkte byggnaden till vår nybildade förening, som i sin tur skapade en bygdegård i Hörja för sammankomster av olika slag med innehåll av både glädje och sorg.

Lokalerna passar utmärkt för såväl bröllop, fester, dans som för begravningar.

Med gemensamma ideella krafter och med stöttning av folket i byn har vi lyckats förvalta denna byggnad till den samlingspunkt den är idag och vi hoppas att alla skall känna sig välkomna att nyttja våra festlokaler i Hörja även i framtiden.

 

Styrelsen i Föreningen Hörjagården upa

 

 
 
 

Föreningar med anknytning til Hörja

Namn

Hemsida

 

Hörja Byalag

www.horjasbyalag.se

 

Hörja IF

www.laget.se/HORJAIF